Modernā Interešu Izglītība

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Piekļūt MII e-studiju videi var, reģistrējoties ar SMS! Vairāk informācijas jums pastāstīs pasniedzējs nodarbībā!

Ja esat reģistrējies(-usies), taču aizmirsis(-usi) savus pieejas datus (paroli), sūtiet īsziņu "Mii parole" uz +371 25656946.


UZMANĪBU! Oktobra sākumā tika veiktas pārmaiņas MII sistēmā! Lai piekļūtu MII videi, Jums ir jāveic paroles maiņa, sūtot īsziņu "Mii parole" uz +371 25656946